Aktualności

Komunikaty

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA – DYŻURY

Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studentów WZiKS informuje iż będzie pełnić dyzury w dniach: poniedziałek [17.05.2021] w godzinach [14-15] – Lei Zhang wtorek [18.05.2021] w godzinach [15-16] – Natalia Kozińska Dyżury ...

skład

Rafał Koziołek


Przewodniczący WRSS WZiKS UJ

Kierunek studiów: Zarządzanie publiczne

mgr Ewa Napieracz


Wiceprzewodnicząca WRSS WZiKS UJ

Kierunek studiów: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Weronika Krupińska


Wiceprzewodnicząca WRSS WZiKS UJ

Przewodnicząca Zespołu ds. Równego Traktowania

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Magdalena Olszewska


Przewodnicząca Komisji Kultury WRSS WZiKS UJ

Kierunek studiów: Psychologia stosowana

Jakub Proskień

Jakub Proskień


Przewodniczący Komisji Promocji WZIKS UJ

kierunek studiów: Zarządzanie polityką społeczną

Jakub Szuliński


Przewodniczący Komisji Dydaktycznej WRSS WZiKS UJ

Kierunek studiów: Ekonomia

Iga Chmielewska


Przewodnicząca Komisji Współpracy Międzynarodowej WRSS WZIKS UJ

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Magdalena Michalik


Przewodnicząca Zespołu ds. Pomocy Materialnej

Kierunek studiów: Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Komisje

  • KOMISJA KULTURY
Celem Komisji jest w organizacja wydarzeń sportowych, integracyjnych i kulturalnych. Komisja dzieli się na trzy podzespoły: Zespół ds. Sportu, Zespoł ds. Integracyjnych oraz Zespół ds. Kultury. Zespół ds. Sportu zajmuje się organizacją wydarzeń związanych ze sportem na naszym wydziale. Zespół ds. Integracyjnych zajmuje się organizacją wydarzeń, które mają na celu integrację społeczności studenckiej na naszym wydziale, np. wyjazdu integracyjnego. Zespół ds. Kultury zajmuje się organizacją wszelkich wydarzeń kulturalnych np. Spektakli, wydarzeń związanych z krakowskimi instytucjami kultury.
  • KOMISJA PROMOCJI

Celem Komisji jest w promocja wydarzeń organizowanych przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów WZiKS UJ, a także administrowanie mediami społecznościowymi. To tutaj powstają także wszystkie posty, grafiki oraz zdjęcia.

  • KOMISJA DYDAKTYCZNA

Celem Komisji jest informowanie osób studiujących o ich prawach i obowiązkach, wspieranie w rozwiązywaniu spraw oraz reprezentowanie ich przed Władzami Wydziału. Komisja Dydaktyczna to przede wszystkim znajomość uniwersyteckich aktów prawnych, czujność i orientacja w sprawach wydziałowych, a także zainteresowanie jakością kształcenia i ankietami.

  • KOMISJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Celem Komisji jest popularyzacja wśród osób studiujących programów współpracy

i wymiany międzynarodowej m.in. UNA EUROPA czy Erasmus+. Jej misją jest informowanie w tym zakresie poprzez organizację licznych spotkań, a także pomoc osobom zainteresowanym w procesie rekrutacji.

  • KOMISJA ROZWOJU NAUKOWEGO

Celem Zespołu jest poszerzanie niezbędnej wiedzy dla dalszego rozwoju naukowego czy podniesienie kwalifikacji zawodowych. W ramach prac Zespołu przewidziane jest między innymi certyfikowane szkolenie dla osób studiujących z Microsoft Excel, szkolenie z pisania prac naukowych, a także warsztaty z tworzenia profilu zawodowego na platformie Linkedln.

  • ZESPÓŁ DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Zespół ds. Równego Traktowania zajmuje się bieżącą pomocą osobom studiującym, w sytuacjach łamania ich praw, dyskryminacji czy przemocy. Dodatkowo w jego kompetencji leży działalność edukacyjna, promująca dobre praktyki oraz świadomość na temat zdrowia psychicznego, fizycznego czy równouprawnienia.

Aktywność studencka

ADRES