Aktualności

Komunikaty

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA – DYŻURY

Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studentów WZiKS informuje iż będzie pełnić dyzury w dniach: poniedziałek [17.05.2021] w godzinach [14-15] – Lei Zhang wtorek [18.05.2021] w godzinach [15-16] – Natalia Kozińska Dyżury ...

skład

Magdalena Olszewska

Przewodnicząca WRSS WZiKS UJ

Magdalena Michalik

Wiceprzewodnicząca WRSS WZiKS UJ, Przewodnicząca Zespołu ds. Pomocy Materialnej WRSS WZiKS UJ

Magdalena Śliwa

Magdalena Śliwa

Wiceprzewodnicząca WRSS WZiKS UJ, Przewodnicząca Komisji Promocji WRSS WZiKS UJ

Katarzyna Bujak

Katarzyna Bujak

Przewodnicząca Komisji Kultury WRSS WZiKS UJ

Martyna Zołądkiewicz

Martyna Żołądkiewicz

Przewodnicząca Zespołu ds. Równego Traktowania WRSS WZiKS UJ

Veranika Drachkova

Veranika Drachkova

Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej WRSS WZiKS UJ

Komisje

  • KOMISJA KULTURY
Celem Komisji jest w organizacja wydarzeń sportowych, integracyjnych i kulturalnych. Komisja dzieli się na trzy podzespoły: Zespół ds. Sportu, Zespoł ds. Integracyjnych oraz Zespół ds. Kultury. Zespół ds. Sportu zajmuje się organizacją wydarzeń związanych ze sportem na naszym wydziale. Zespół ds. Integracyjnych zajmuje się organizacją wydarzeń, które mają na celu integrację społeczności studenckiej na naszym wydziale, np. wyjazdu integracyjnego. Zespół ds. Kultury zajmuje się organizacją wszelkich wydarzeń kulturalnych np. Spektakli, wydarzeń związanych z krakowskimi instytucjami kultury.
  • KOMISJA PROMOCJI

Celem Komisji jest w promocja wydarzeń organizowanych przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów WZiKS UJ, a także administrowanie mediami społecznościowymi. To tutaj powstają także wszystkie posty, grafiki oraz zdjęcia.

  • KOMISJA DYDAKTYCZNA

Celem Komisji jest informowanie osób studiujących o ich prawach i obowiązkach, wspieranie w rozwiązywaniu spraw oraz reprezentowanie ich przed Władzami Wydziału. Komisja Dydaktyczna to przede wszystkim znajomość uniwersyteckich aktów prawnych, czujność i orientacja w sprawach wydziałowych, a także zainteresowanie jakością kształcenia i ankietami.

  • KOMISJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Celem Komisji jest popularyzacja wśród osób studiujących programów współpracy

i wymiany międzynarodowej m.in. UNA EUROPA czy Erasmus+. Jej misją jest informowanie w tym zakresie poprzez organizację licznych spotkań, a także pomoc osobom zainteresowanym w procesie rekrutacji.

  • KOMISJA ROZWOJU NAUKOWEGO

Celem Zespołu jest poszerzanie niezbędnej wiedzy dla dalszego rozwoju naukowego czy podniesienie kwalifikacji zawodowych. W ramach prac Zespołu przewidziane jest między innymi certyfikowane szkolenie dla osób studiujących z Microsoft Excel, szkolenie z pisania prac naukowych, a także warsztaty z tworzenia profilu zawodowego na platformie Linkedln.

  • ZESPÓŁ DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Zespół ds. Równego Traktowania zajmuje się bieżącą pomocą osobom studiującym, w sytuacjach łamania ich praw, dyskryminacji czy przemocy. Dodatkowo w jego kompetencji leży działalność edukacyjna, promująca dobre praktyki oraz świadomość na temat zdrowia psychicznego, fizycznego czy równouprawnienia.

Aktywność studencka

ADRES