WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA – OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW

Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studentów WZiKS UJ ogłasza wyniki wyborów do WRSS WZiKS UJ na naszym Wydziale. Oto one.