Aktualności

Komunikaty

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA – DYŻURY

Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studentów WZiKS informuje iż będzie pełnić dyzury w dniach: poniedziałek [17.05.2021] w godzinach [14-15] – Lei Zhang wtorek [18.05.2021] w godzinach [15-16] – Natalia Kozińska Dyżury ...

skład

Sławomir Żyła


Przewodniczący wydziałowej rady samorządu studentów WZiKS UJ


Przewodniczący Komisji Dydaktyki WRSS WZiKS UJ

Kierunek studiów: Ekonomia

Natalia KozińskaPrzewodnicząca Komisji Sportu i Aktywności WRSS WZiKS UJ

Kierunek studiów: Zarządzanie w turystyce i sporcie

Konrad Serafin


Wiceprzewodniczący wydziałowej rady samorządu studentów WZiKS UJ

Kierunek studiów: Ekonomia

Wiktor DylągPrzewodniczący Komisji Etyki Akademickiej i Dobrych praktyk WRSS WZiKS UJ

Kierunek studiów: Polityka Społeczna

Agata Skolik


Przewodnicząca Komisji Informacji i Promocji WRSS WZiKS UJ

Kierunek studiów: Zarządzanie mediami

Dawid Czepiela


Honorowy Ambasador Samorządu Studentów WZiKS UJ

Kierunek studiów: Zarządzanie w Sporcie - Absolwent

Adrianna Gałązka


Przewodnicząca Komisji Kultury WRSS WZiKS UJ

Kierunek studiów: Polityka Społeczna

Zosia DaszkiewiczPrzedstawicielka Samorządu Studentów WZiKS UJ w Stałej Dziekańskiej Komisji Dydaktycznej oraz Wydziałowym Zespole Doskonalenia Jakości Kształcenia

Kierunek Studiów: Finanse, Bankowośc, Ubezpieczenia

Komisje

  • KOMISJA KULTURY

Komisja zajmuje się organizacją wydarzeń umilających czas wolny oraz integrujących studentów.
Składają się na nie wydarzenia cykliczne, między innymi wyjścia do teatrów, opery, filharmonii, a także imprezy tematyczne. W ramach swoich działań podejmuje współpracę z wieloma organizacjami krakowskimi oraz Samorządami innych Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • KOMISJA INFORMACJI I PROMOCJI

Zadania komisji realizują się w obsłudze social mediów Wydziałowych i szeroko pojętemu rozpowszechnianiu informacji istotnych dla studentów naszego Wydziału z zakresu organizowanych wydarzeń, aktywności studenckiej na Wydziale oraz informacji przekazywanych przez organy władz Wydziału. W jej kompetencjach leży również promocja działalności Samorządu Studentów.

  • KOMISJA SPORTU I AKTYWNOŚCI

Zgodnie z założeniami, głównym zadaniem komisji jest promowanie aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród studentów, a także organizacja wydarzeń zwiększających świadomość w ramach tego obszaru.

  • KOMISJA DYDAKTYKI I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Członkowie komisji działają w zakresie praw i obowiązków studentów. Do jej zadań należy dbałość o rozwój w zakresie jakości kształcenia oraz reprezentowanie spraw studenckich przed władzami Wydziału. Udziela wsparcia studentom w zakresie Regulaminów Studiów oraz innych aktów prawnych. Do wydarzeń cyklicznych realizowanych przez komisję zalicza się koordynacja projektów wydziałowych w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia.

  • KOMISJA ETYKI AKADEMICKIEJ I DOBRYCH PRAKTYK

Powstaniu Komisji przyświecała idea propagowania i doskonalenia etosu akademickiego wyrażonego poprzez właściwe postawy i narzedzia wspierające funkcjonowanie Uniwersytetu. Działania Komisji skupiają się na kształtowaniu świadomości i poprawie jakóści zachowań studentów w aspekcie zarówno intelektualnym jak i moralnym łącząc wielowiekową tradycję Uniwersytetu z wyzwaniami wielopłaszczyznowej rzeczywistości.

Aktywność studencka